Digital Education Resource Archive (DERA)

Browse by Corporate Authors (Beta)

Number of items: 18.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Art and design in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-3 = Celf a dylunio yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) English in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-4 = Saesneg yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-4.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Framework for intervention in further education institutions = Fframwaith ar gyfer ymyrraeth mewn sefydliadau addysg bellach.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) History in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-3 = Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Information and communication technology in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-3 = Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Making the most of learning : implementing the revised curriculum = Manteisio i'r eithaf ar ddysgu : gweithredu'r cwricwlwm diwygiedig.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Mandatory National Professional Qualification for Headship (NPQH) in Wales = Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol gorfodol ar gyfer Prifathrawiaeth (cpcp) yng Nghymru. [ Welsh Assembly Government Circular ; No: 001/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Mathematics in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-4 = Mathemateg yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-4.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Music in the National Curriculum for Wales: Key Stages 2-3 = Cerddoriaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru: Cyfnodau Allweddol 2-3.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Physical education in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-4 = Addysg gorfforol yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-4.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Safeguarding children in education : the role of local authorities and governing bodies under the Education Act 2002, Guidance. [ Welsh Assembly Government Circular ; No: 005/2008 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2008) Welsh in the National Curriculum for Wales : Key Stages 2-4 = Cymraeg yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru : Cyfnodau Allweddol 2-4.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2007) Further education audit code of practice = Cod ymarfer archwilio addysg bellach.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2007) Guidance for school information management systems : guidance to support the recording of pupils' special educational needs on school management information systems = Canllawiau ar gyfer systemau rheoli gwybodaeth ysgolion : canllawiau i gynorthwyo a�� chofnodi anghenion arbennig disgyblion ar systemau rheoli gwybodaeth ysgolion. [ Welsh Assembly Government Circular ; no: 024-07 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2007) Individual pupil data : improving the quality and usability of pupil level data = Data am ddisgyblion unigol : gwella ansawdd adefnyddioldeb data ar lefel disgyblion.

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2007) Procedures for whistleblowing in schools and model policy ; guidance for school governing bodies on provedures for whistleblowing in schools and model whistleblowing policy = Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol Canllawiau i Gyrff Llywodraethu Ysgolion ynglyˆn â Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Chwythu’r Chwiban Enghreifftiol. [ Welsh Assembly Government Circular ; No: 036/2007 ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2007) Review of secondary school performance measures = Adolygiad o fesurau perfformiad ysgolion uwchradd. [ Consultation ]

Wales. Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills., corp creator. (2006) Approved childcare in the family home = Gofal plant cymeradwy yng nghartref y teulu. [ Consultation document: childcare ]

This list was generated on Wed Jul 24 12:51:35 2024 UTC.