Digital Education Resource Archive (DERA)

Browse by Corporate Authors (Beta)

Number of items: 20.

Rees, Teresa, Wales. Department for Training and Education, corp creator. (2005) Fair and flexible funding : a Welsh model to promote quality and access in higher education : final report of an Independent Study into the Devolution of the Student Support System and Tuition Fee Regime in Wales (the Rees Review).

Wales. Department for Training and Education, corp creator. (2005) Guidance on the Welsh Assembly Government Community Focued Schools Grant. [ National Assembly for Wales Circular ; No: 31/05 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. (2005) Guidance on the draft education (modification of enactments relating to employment)(Wales) order 2006.

Bryson, Caroline, Kazimirski, Anne and Southwood, Helen, Wales. Department for Training and Education, corp creator. Childcare and early years provision in Wales : a study of parents' use, views and experiences = Darpariaeth gofal plant a blynyddoedd cynnar yng Nghymru : astudiaeth o ddefnydd, barn a phrofiadau rhieni. [ DfTE information document ; 006-06 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Guidance accompanying the school organisation proposals by the National Council for Education and Training for Wales regulations 2004 = Canllawiau sy'n cyd-fynd rheoliadau cynigion ar drefniadaeth ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 2004. [ National Assembly for Wales circular ; 48/2004 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Induction for newly qualified teachers in Wales = Sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru Rev. ed. [ National Assembly for Wales circular ; 24/05 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Parenting action plan : supporting mothers, fathers and carers with raising children in Wales = Cynllun gweithredu rhianta : cefnogi mamau, tadau a gofalwyr sy'n magu plant yng Nghymru. [ DfTE information document ; 054-05 ]

Wales. Department for Training and Education
Wales. National Assembly, corp creators. Respecting others : anti-bullying guidance = Parchu eraill : canllawiau gwrth-fwlio cylchlythyr. [ National Assembly for Wales circular ; 23/2003 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Words talk - numbers count : the Welsh Assembly Government's strategy to improve basic literacy and numeracy in Wales = Geiriau'n galw - rhifau'n cyfri : strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella llythrennedd a rhifedd sylfaenol yng Nghymru. [ National Assembly for Wales circular ; no. 15/2005 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Basic Skills Strategy Evaluation: main report.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Children and young people: rights to action : single education plans 2006-08 : consultation.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Consultation document on education for sustainable development : a strategy for Wales = Dogfen ymgynghori ar addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy : strategaeth i Gymru.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Consultation on Qualified Teacher Status Standards and the requirement for the provision of Initial Teacher Training Courses.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Individual Learning Accounts Wales: report of strategic review group.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Mandatory National Professional Qualification for Headship (npqh) in Wales = Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (cpcp) manadol yng Nghymru. [ National Assembly for Wales circular ; 20/05 ]

Wales. Department for Training and Education
Welsh Local Government Association, corp creators. Narrowing the gap in the performance of schools. [ DfTE information document ; 029-02 ]

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Narrowing the gap in the performance of schools project: phase Ii primary schools.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Summary of responses to the consultation document on the National Basic Skills Strategy for Wales.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. Transition from primary to secondary school: summary of consultation responses.

Wales. Department for Training and Education, corp creator. The childcare strategy for Wales: childcare is for children.

This list was generated on Sat Jul 20 00:52:54 2024 UTC.